top of page

L’objectiu de l’ACOP és donar suport, promoure i defensar els interessos i les activitats de les orquestres i els grups estables professionals de música clàssica de Catalunya associats.

• Representar totes les formacions associades davant de ,es administracions i de la comunitat, oferint un espai de trobada i intercanvi de coneixements, com també de proposta de solucions globals i particulars.

• Vetllar per la salut econòmica, artística i social dels seus associats i per la seva capacitat d’adaptació a l’entorn.

• Desenvolupar conjuntament projectes entre els associats per intensificar les relacions amb la comunitat, així com per desenvolupar eines de millora de les relacions amb empreses tendents a fomentar el patrocini i el mecenatge.

Finalitats

Objectiu

• Crear canals de comunicació bidireccional amb promotors, programadors, entitats públiques, privades i particulars.

 

• Intercanviar informació entre els socis dirigida a millorar la gestió interna individual i global del sector.

• Vetllar per la joventut, pels que es formen en la professió de músic, ajudant a desenvolupar experiències de col·laboració amb orquestres joves o no professionals, contribuint així a facilitar la inserció al món del treball tot garantint un correcte desenvolupament professional i humà.

bottom of page